Topaklar Mühendislik Tarım Ormancılık Turizm ve Ticaret Ltd. Şti. 15.09.2003 tarihinde Ankara’da kurulmuştur.

Faaliyet Alanımız:

 • Mühendislik Hizmetleri

  • Toprak etüdü ve haritalanması, toprak, yaprak ve su analizleri, sulama sistemleri projelendirme

  • Her türlü ağaçlandırma, erozyon kontrolu, mer’a ıslahı ve fidanlık tesisi projelendirme ve uygulaması

  • Tohum meşceresi, tohum bahçesi ve her türlü meyve bahçesi projelendirme ve uygulaması

  • Orman amenajman planları yapımı

  • Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile avlakların etüdü ve planlanması

  • Milli parklar, tabiatı koruma alanları, tabiat parkları ve muhafaza ormanlarının etüdü ve planlanması

  • Ormancılık ve çevre konularında ulusal ve uluslararası proje hazırlanması, projelerin yönetimi

  ve bu projelere teknik elaman temini, proje elemanlarının eğitimi

 • Tarım ve Ormancılık Hizmetleri

 • Her türlü tohum, çelik, yumru vb. bitkisel üretim materyalini üretmek, temin etmek, bunların ithalat ve ihracatını yapmak

 • Her türlü fidan, süs bitkisi üretimini yapmak, ithalat ve ihracatını yapmak

 • Her türlü organik ve inorganik gübre üretimi ve ticaretini yapmak

 • Torf, humus, mineral toprak temin etmek

Hakkımızda

Kurucular

Muzaffer Topak

Orman Yük. Müh. 

Kurucu ortaklarımızdan Muzaffer Topak Orman Bakanlığında; tohum, ağaç ıslahı, ağaçlandırma ve milli parklar ile av ve yaban hayatı hizmetlerinde toplam 35 yıl hizmetten sonra emekli olmuştur.

Muzaffer Topak’ın tohum ve ağaç ıslahı konusunda yayımlanmış dört adet eseri bulunmaktadır. 


 

Ramazan Topak

Orman Mühendisi 

Orman Mühendisi Ramazan Topak; yine Orman Bakanlığında fidanlık ve ağaçlandırma hizmetleri ağırlıklı olmak üzere toplam 25 yıl hizmetten sonra emekli olmuştur.

Ramazan Topak’ın Selami Bayrak ile birlikte yayınladığı “Aşılı Ceviz Üretimi” adlı kitabı bulunmaktadır.